Pobočný spolek v Hradci nad Moravicí

Pobočný spolek v Hradci nad Moravicí byl zaregistrován v březnu 2001. Tato pobočka má 65 členů, jejím předsedou je Ing. Marek Wolf.


Informace o činnosti pobočného spolku v roce 2017


Informace o činnosti pobočného spolku v roce 2016

Velmi aktivní hradecká pobočka Matice připravila v průběhu loňského roku několik zajímavých akcí. Pro milovníky vlastivědných zájezdů zorganizovala v červnu zájezd „Z Nošovic do Poodří“, v rámci kterého účastnící navštívili pivovar v Nošovicích, zámek, areál vodního mlýna a záchrannou stanici pro poraněné živočichy v Bartošovicích. Druhý zájezd, který se uskutečnil v listopadu a navazoval na předchozí, zahrnoval exkurzi v automobilce Hyundai v Nošovicích a prohlídku kostela, zámku a městského muzea v Bílovci. V průběhu března spolek ve spolupráci s Klubem českých turistů uskutečnil vlastivědnou vycházku po stopách zaniklého zámeckého vodovodu s výkladem Mgr. Petra Havrlanta a v dubnu tradiční Otvírání studánek.


Informace o činnosti odboru v roce 2015

Místní odbor v Hradci nad Moravicí v průběhu roku 2015 uskutečnil vlastivědný zájezd na Hlučínsko, pro členy odboru byla připravena prohlídka hradeckého zámku a ve spolupráci s Klubem českých turistů se uskutečnila vlastivědná vycházka zámeckým parkem a okolím. Ve spolupráci se sdružením Za lepší Hradec odbor zorganizoval cestopisnou přednášku „Vrcholy Dolomit – němí svědci první světové války“ a přednášku zaměřenou na staré pohlednice Hradce nad Moravicí a jeho okolí. U příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války se odbor podílel na přípravě vzpomínkové akce, která se konala na obnoveném památném místě připomínajícím zdejší úkryt desítek hradeckých občanů před frontovými boji v roce 1945.