Místní odbor v Hradci nad Moravicí

Místní odbor v Hradci nad Moravicí byl zaregistrován v březnu 2001. Odbor má 65 členů. Předsedou odboru je Ing. Marek Wolf.

Informace o činnosti odboru v roce 2015

Místní odbor v Hradci nad Moravicí v průběhu roku 2015 uskutečnil vlastivědný zájezd na Hlučínsko, pro členy odboru byla připravena prohlídka hradeckého zámku a ve spolupráci s Klubem českých turistů se uskutečnila vlastivědná vycházka zámeckým parkem a okolím. Ve spolupráci se sdružením Za lepší Hradec odbor zorganizoval cestopisnou přednášku „Vrcholy Dolomit – němí svědci první světové války“ a přednášku zaměřenou na staré pohlednice Hradce nad Moravicí a jeho okolí. U příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války se odbor podílel na přípravě vzpomínkové akce, která se konala na obnoveném památném místě připomínajícím zdejší úkryt desítek hradeckých občanů před frontovými boji v roce 1945.