Místní odbor ve Stěbořicích

Místní odbor ve Stěbořicích, který byl zaregistrován v lednu 2013, je nejmladším odborem opavské oblasti Matice Slezské. Ve spolupráci s dalšími občanskými iniciativami se chce odbor zaměřit na obohacení místního kulturního života i na lepší poznání Slezska včetně polského příhraničí. Vedení Matice slezské uvítalo, že ve Stěbořicích tak byla po mnoha obnovena matiční tradice, jejíž základy položil spoluzakladatel a první starosta Matice opavské, stěbořický farář Ludvík Ochrana. Novému odboru přejeme co nejvíce obětavých členů a úspěšnou činnost ve prospěch obce a Slezska.

Výbor místního odboru ve Stěbořicích

předseda: MUDr. Vít Skalička
členové: Roman Falhar, DiS.
Bc. Pavel Solnický


Ustavující schůze místního odboru Stěbořice se uskutečnila dne 10. prosince 2012 na místní faře. Vlevo sedící je Ing. Vlastimil Kočvara, předseda Matice slezské, vpravo sedící pak MUDr. Vít Skalička, předseda místního odboru Stěbořice. Za nimi stojí členové výboru Bc. Pavel Solnický (vlevo) a Roman Falhar (vpravo).

Milí spoluobčané,
na konci roku 2012 vznikl ve Stěbořicích místní odbor Matice Slezské. Stěbořice hrály v historii Matice slezské (resp. její předchůdkyně Matice opavské) důležitou roli. Vždyť jeden z jejich zakladatelů a první starosta byl P. Ludvík Ochrana, který ve Stěbořicích dlouhé roky působil a je pohřben na našem hřbitově. Za 1. republiky měla Matice ve Stěbořicích místní odbor, takže máme na co navazovat. Chceme se soustředit především na lepší poznávání a propagaci našeho kraje na obou stranách řeky Opavy, na vydávání různých tiskových materiálů k našemu nářečí, pamětihodnostem, významným osobnostem, na pořádání různých setkání, přednášek, poznávacích výletů apod. Navazujeme kontakty i na polské straně, kde mělo mnoho rodů nejen ze Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora a Březové úzké rodinné vazby. To si možná vzpomenou už jen ti nejstarší z nás, že stařenka pocházeli z kterési dědiny za řekou. Naši první slavnostní ustavující schůzi jsme díky pochopení otce Josefa Motyky uskutečnili na místní faře. Toto místo jsme vybrali symbolicky jako poctu zmíněnému zakladateli Matice P. L. Ochranovi. Věříme, že budeme přínosem pro kulturní a společenský život našich obcí, vždyť Stěbořice byly v minulosti svými spolky pověstné.


Za Matici slezskou, místní odbor Stěbořice

Roman Falhar, Vít Skalička, Pavel Solnický