Matice moravská

Matice moravská
Arna Nováka 1
602 00 Brno
e-mail: matice@phil.muni.cz
www.matice-moravska.cz

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
tajemník
e-mail: bronek@phil.muni.cz
tel: 549 49 3552

doc. Mgr. Libor Jan, PhD.
redakce
e-mail: jan@phil.muni.cz
tel: 549 49 3615

Ing. Věra Kazdová
objednávky publikací
e-mail: kazdova@phil.muni.cz
tel.: 549 49 3878