Matice česká

Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
e-mail: matice_ceska@nm.cz
www.maticeceska.cz

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
předsedkyně Matice české a místopředsedkyně Společnosti Národního muzea
e-mail: pokorna@hiu.cas.cz

PhDr. Lubomír Sršeň
místopředseda Matice české
e-mail: lubomir_srsen@nm.cz
tel.: 224 497 355

Pavel Muchka
jednatel
e-mail: pavel_muchka@nm.cz, matice_ceska@nm.cz
tel.: 224 497 333, 774 530 828