Vlastivědné listy Slezska

V roce 2016 vydala opavská pobočka Matice slezské další dvě čísla Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy. Jednalo se již o 42. ročník tohoto časopisu, v oblasti matiční ediční činnosti lze tedy mluvit o tradici, která si zaslouží, aby se o ni pečovalo. Bohužel, každá tradice dřív nebo později narazí na překážky, které buď překoná anebo které ji ukončí. V posledních letech se opavská pobočka potýkala s finančními ztrátami při vydávání tohoto časopisu, a to i když byl časopis dotován z prostředků města Opavy. Časopis vycházel v poměrně nízkém nákladu 500 ks na číslo, jednotková cena časopisu byla tak skoro dvojnásobně vyšší, než za kterou se prodává. Zvýšení ceny vzhledem ke klesajícímu počtu čtenářů z řad odběratelů i příležitostných kupujících nepřicházel v úvahu. Změna dotačních podmínek města Opavy pro ediční činnost od roku 2017, odchod dlouholetého odpovědného redaktora Ing. Vlastimila Kočvary a určitá „únava“ autorů článků, která se začala projevovat – to vše spolu s finančními ztrátami donutilo vedení opavské pobočky Matice jako vydavatele časopisu, aby se zamyslelo co s časopisem dál.

Po projednání celé situace s některými členy redakční rady časopisu se vedení rozhodlo připravit pro rok 2017, kdy si Matice připomíná 140. výročí své činnosti, pouze jediné, mimořádné číslo, které by čtenářům nabídlo novou podobu časopisu a které by pod novým názvem „Vlastivědné listy Slezska“ navázalo na dosavadní „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy“.

V květnu 2017 se sešla redakční rada, složená jak z některých dosavadních členů, tak i nových, a projednala všechny aspekty nové podoby časopisu. Funkce odpovědné redaktorky se dočasně ujala předsedkyně opavské pobočky Matice slezské Ing. Jana Novotná Galuszková, ve funkci výkonného redaktora dál pokračuje Mgr. Martin Sosna.

Vlastivědné listy Slezska 2017

„Vlastivědné listy Slezska“ navazují na dosavadní Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, vydávané Maticí slezskou dvakrát ročně. Tématem letošního dvojčísla, ke kterému uvnitř časopisu najdete mnoho zajímavého, je Slezsko a matiční činnost, jednotlivé rubriky pak tematicky roztřiďují články různého zaměření a nabízejí tak čtenářům možnost vybrat si pouze ty, které je zajímají. Přehled celého obsahu najdete v odkazu níže.

Dvojčíslo Vlastivědných listů Slezska 2017, jehož vydání bylo finančně podpořeno z rozpočtu města Opavy, je distribuováno zdarma jak dosavadním odběratelům, tak i novým potenciálním čtenářům např. z řad širokého okruhu škol na území Opavska i Slezska, dalším zájemcům je k dispozici mj. na Městském informačním centru v Opavě. Součástí časopisu je i jednoduchý dotazník, který by měl napomoci nasměrovat budoucnost časopisu. Budeme rádi, pokud nám prostřednictvím tohoto dotazníku nebo i jiným způsobem sdělíte svůj názor.

Pokud máte zájem o výtisk dvojčísla Vlastivědných listů Slezska 2017, které je zdarma, či máte zájem se od nového roku přihlásit k odběru našeho časopisu, kontaktujte prosím náš sekretariát telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese: maticeslezska@atlas.cz.