Rozpočet pobočného spolku v Opavě

Podle stanov získává Matice slezská prostředky pro svou činnost z členských příspěvků, z darů členů, odkazů sbírek a dotací, z výtěžku pořádaných akcí, z výnosu majetku organizace, z výnosu vedlejší hospodářské činnosti, z ostatních darů a subvencí. Rozpočet a hospodaření jednotlivých pobočných spolků schvaluje každoročně členská schůze příslušného pobočného spolku.

Na těchto místech se můžete počínaje rokem 2013 seznámit s podrobným ročním rozpočtem pobočného spolku v Opavě schváleným členskou schůzí.