Aktivity u příležitosti 140. výročí matiční činnosti ve Slezsku

Matice opavská a spolkový život ve Slezsku – výstava a workshop

Již ke konci roku 2016 u příležitosti nadcházejícího 140. výročí matiční činnosti ve Slezsku připravilo Slezské zemské muzeum ve spolupráci s opavskou pobočkou Matice zajímavou výstavu „Matice opavská a spolkový život ve Slezsku“. Výstava, umístěná v reprezentativních prostorách historické výstavní budovy, byla zahájena dne 6. prosince 2016 vernisáží spojenou s komentovanou prohlídkou a byla ukončena workshopem s názvem „140 let Matice opavské“, který se uskutečnil 13. února 2017. U příležitosti této výstavy byl ve spolupráci s muzeem vydán stejnojmenný trojlist, v kterém je stručně shrnuta činnost Matice opavské na poli školství, muzejnictví, vědeckého bádání a osvěty a vše je doplněno obrázky a dobovými snímky. Z workshopu bude vydán sborník.

Výstavu „Matice opavská a spolkový život ve Slezsku“ i workshop s názvem „140 let Matice opavské“ bylo možné navštívit v reprezentativních prostorách historické výstavní budovy Slezského zemského muzea.


Pamětní deska Arnoštu Rychlému

Na 19. května 2017 připravila Matice slezská slavnostní akt odhalení pamětní desky Arnošta Rychlého (1901 – 1987), hudebního skladatele, pedagoga, sbormistra a organizátora kulturního života ve Slezsku. Arnošt Rychlý byl mimořádnou osobností, která měla intenzivní vztah se svým rodným krajem, jeho tradicemi a kulturou. Hudbu studoval v Praze, zpěv pak u předních evropských učitelů ve Vídni a v Římě, což se projevilo na jeho velmi kultivovaném hlase, který měl až do vysokého věku. Ve světě nabyté zkušenosti však po dlouhá desetiletí využíval na mnoha místech Slezska, zejména pak v rodné Opavě. Pozitivně tak poznamenal hned několik kulturních generací, které z jeho tvůrčí práce těží dodnes. V meziválečném čase působil na celé řadě škol a v několika pěveckých sborech, zejména pak v Pěveckém Sdružení slezských učitelů. Po osvobození Československa se podílel na kulturní obnově nacismem poničeného Slezska. Patřil k předním organizátorům zdejšího kulturního života a vychoval stovky svých žáků a následovníků. Spolupracoval s celou řadou zvučných uměleckých jmen, největší pozornost si však zaslouží jeho přátelství s Petrem Bezručem, na jehož texty zkomponoval většinu svého hudebního díla. Bezruč, kterému se hudebního sluchu nedostálo, si Rychlého velmi vážil, jak často v korespondenci se skladatelem zmiňoval. Za svůj celoživotní přínos opavské a slezské kultuře dostal Arnošt Rychlý v roce 1972 Cenu Petra Bezruče.

Slavnostní akt odhalení pamětní desky Arnošta Rychlého se uskutečnil 19. května 2017 u Základní školy Mařádkova v Opavě, na které tento pedagog v letech 1932 – 1939 působil a na jejíž budově byla pamětní deska umístěna. Mezi účastníky slavnostního aktu byl také vnuk Arnošta Rychlého, JUDr. Tomáš Elis (sedící uprostřed).


Ediční počiny

U příležitosti 140. výročí připravil opavský pobočný spolek Matice slezské několik edičních počinů, kterými chce široké veřejnosti připomenout nejen významnou historii této organizace, ale také představit její současný život a činnost. Jedná se o tyto ediční počiny:

Všechny tyto ediční počiny byly podpořeny dotací z rozpočtu Statutárního města Opavy