Ústřední výbor Matice slezské

Je tvořen předsedou, místopředsedou a nejméně dalšími 10 členy, přičemž každá z oblastí je zastoupena stejným počtem členů. Místopředseda ústředního výboru je vždy z jiné oblasti než předseda. Ústřední výbor je volen shromážděním zástupců oblastí, a to na dobu 3 let. Ústřední výbor zasedá nejméně 2x ročně střídavě v obou oblastech.

Složení Ústřední výboru:

předsedkyně: Ing. Jana Novotná Galuszková, pobočný spolek v Opavě
místopředseda: Ing. Lubomír Matěj, pobočný spolek Těšínská oblast
členové: Ing. Vlastimil Kočvara, pobočný spolek v Opavě
Eva Garguláková, místní odbor Krnov
PhDr. Rostislava Raidová, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí
Renáta Tesařová, pobočný spolek v Hrabyni
Bc. Pavel Solnický, pobočný spolek ve Stěbořicích
Jiří Parma, pobočný spolek v Českém Těšíně
Jarmila Kantorová, pobočný spolek v Dolní Lomné
Ing. Jiří Kotásek, pobočný spolek ve Frýdku-Místku
Anna Konderlová, pobočný spolek v Bystřici nad Olší
Ing. Ilona Klusová, pobočný spolek v Návsí – Vojan

Předsedkyně Matice slezské Ing. Jana Novotná Galuszková (53) pochází z Opavy, kde také dnes žije. Má tři dospělé děti. Vystudovala metalurgii na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě, ale většinu svého profesního životu působila v oblasti veřejné správy, mj. také jako starostka, a v oblasti školství na různých místech Slezska. Od roku 2000 pracuje ve funkci tajemnice české části Euroregionu Silesia se sídlem v Opavě. Za dlouholetý osobní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce obdržela medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR. Do činnosti opavského odboru Matice slezské se zapojila v roce 2007, v březnu 2014 byla zvolena do funkce předsedkyně tohoto místního odboru (nově: pobočného spolku).

Pravomoc Ústředního výboru:

Ústřední výbor Matice slezské na období 2014 – 2017 byl zvolen na shromáždění zástupců oblastí konaném dne 29. listopadu 2014 v Opavě (na snímku Ing. Jana Novotná Galuszková a Ing. Vlastimil Kočvara).