Členství v Matici slezské

Členství v Matici slezské upravuje článek 4 platných stanov. Členem Matice slezské může být fyzická nebo právnická osoba, která podepsala přihlášku a byla přijata výborem některého z odborů Matice slezské. Členství nabývá platnosti zaplacením zápisného a členského příspěvku, případně rozhodnutím příslušného výboru Matice slezské. U fyzických osob mladších 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Členové Matice slezské jsou:

Máte zájem stát se členem Matice slezské?

… a vítejte u nás ! Těšíme se na spolupráci s vámi !