Oblastní rady Matice slezské

Matice slezská má 2 oblastní rady: v Opavě a v Českém Těšíně. Každou oblastní radu tvoří předseda a potřebný počet členů podle počtu odborů v příslušné oblasti.

Předseda Oblastní rady v Opavě: Ing. Vlastimil Kočvara
Předseda Oblastní rady v Českém Těšíně: Ing. Lubomír Matěj

Každá oblastní rada se schází dle potřeby a svolává ji předseda oblastní rady.

Pravomoc oblastní rady: