Místní a zájmové odbory

Místní a zájmové odbory jsou základními organizačními jednotkami Matice slezské. Tyto odbory zřizuje Ústřední výbor Matice slezské.

Odbory Matice slezské jsou právními subjekty. Podle potřeby mohou zřizovat vlastní sekretariát s profesními pracovníky, náklady na tato zařízení hradí zřizovatel.

V současnosti má Matice slezská 15 místních odborů: 

Největším odborem je místní odbor v Opavě s téměř 300 členy. Nejmladším místním odborem opavské oblasti je odbor ve Stěbořicích, zaregistrovaný v lednu 2013, v těšínské oblasti je to pak odbor v Bystřici nad Olší, zaregistrovaný v prosinci 2013.