Vzdělávací činnost

Konference k dějinám města 2014: Opava – město na hranici

Město Opava připravilo historickou konferenci, která navazuje na tradici konferencí k dějinám města, z nichž první se konala v roce 1997 u příležitosti 120. výročí Matice opavské. Letošní, v pořadí již osmou konferenci realizuje město ve spolupráci s Maticí slezskou a dalšími partnery: Slezskou univerzitou v Opavě, Městem Ratiboř a Státní vysokou školou v Ratiboři.

Konference, jejíž podtitulem je „Opava – město na hranici“, nabídne všem zájemcům o historii soubor zajímavých přednášek a po jejím ukončení budou mít zájemci možnost navštívit „město za hranicí“ – polskou Ratiboř. Přihlášky jsou dispozici na webových stránkách města Opavy www.opava-city.cz a v Městském informačním centru v Opavě. Vstup na konferenci je volný, přesto pro rezervaci místa k sezení doporučujeme předem se přihlásit. K návštěvě Ratiboře je přihláška nutná. Obě akce jsou pro účastníky zdarma, občerstvení je zajištěno.

POZVÁNKA

na
konferenci k dějinám města s názvem „Opava – město na hranici“ a
návštěvu Města Ratiboře
15. dubna 2014

Konference: 9:00 – 13:30 hodin
Místo konání: aula Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 1

Návštěva Ratiboře: 14:00 – 18:00 hodin
Sraz účastníků: 14:00 hod. mezi Slezským divadlem a konkatedrálou
Program návštěvy: procházka centrem města, návštěva Piastovského zámku, návštěva Střediska sportu a rekreace

Přihlášku na konferenci a návštěvu Ratiboře najdete na www.opava-city.cz nebo v Městském informačním centru. Přihlásit se můžete také telefonicky na tel. čísle 553 756 629 nebo e-mailem na adrese olga.ovcackova@opava-city.cz. Účast zdarma.

Podrobný program konference

Přihláška

Konference včetně vydání sborníku a návštěvy Ratiboře je součástí projektu, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.