Zájezdy

Opavský odbor Matice slezské každoročně pořádá vlastivědné zájezdy na zajímavá místa České republiky i jejích nejbližších sousedů. Milovníci krás naší země již tak měli možnost navštívit Šumperk a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, Moravský Krumlov, starobylý kostel v Řevnovicích u Brna či zámek v Rosicích. Opavští členové Matice slezské měli také možnost navštívit Matici českou v jejím sídle – Národním muzeu v Praze a ve spolupráci s ní uskutečnili společné zájezdy po významných místech české historie. Uskutečnila se také návštěva sídla Matice slovenské v Martině a jeho památek. V roce 2012 pak pro bližší poznání a osobní setkání s Maticí moravskou, třetím nejstarším matičním spolkem založeným v r. 1849, proběhl zájezd do Brna s návštěvou brněnských památek, benediktinského opatství v Rajhradě s prohlídkou expozice Památníku písemnictví na Moravě a chrámu sv. Petra a Pavla, Slavkova u Brna se zámkem a výstavou k 300. výročí hraběte V. A. Kounice, kancléře čtyř habsburských panovníků.

Všechny tyto zájezdy jsou určeny nejen pro členy Matice slezské. Informace o chystaných zájezdech jsou zveřejňovány ve Zpravodaji Matice slezské a nově také na našich webových stránkách. Další podrobnosti o zájezdech včetně přihlášek získáte na sekretariátu Matice slezské v Matičním domě, Matiční ul. 2a, Opava, tel. 606732270, e-mail: maticeslezska@atlas.cz . Pro obohacení této vlastivědné činnosti Matice slezské uvítáme také vaše náměty na zajímavé destinace, které by stály za návštěvu.

Nabídka zájezdů v roce 2015

První letošní zájezd odboru Opava se koná v sobotu 18. dubna a jeho hlavními cíli jsou Boskovice a Kunštát. Boskovice nabízejí celou řadu pamětihodností, ne však na všechny bude dostatek času. Kromě zřícenin boskovického hradu, který uvidí účastníci zájezdu pouze z úpatí hradního kopce, je počítáno s návštěvou zámku, který byl navrácen původním majitelům. Protože jednu jeho část užívají k bydlení, je přístupná část zámku ve velmi dobře udržovaném stavu stejně jako zámecký park. Mimořádnou památkou města je však židovské město, s nímž se seznámíme krátkou procházkou s historickým výkladem. Zájezd pak pokračuje do Kunštátu, kde byl před relativně krátkou dobou zpřístupněný dlouho uzavřený zámek. I přes poměrně špatný stav způsobený jeho nevhodným využíváním v minulém období nabízí řadu zajímavostí ve dvou prohlídkových okruzích. V programu zájezdu je ještě návštěva Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Cena zájezdu je pro členy MS 300 Kč, pro ostatní 330 Kč. Odjezd od Matičního domu v 7.15 hodin.

V rámci druhého zájezdu, který se koná v sobotu 30. května, se jeho účastníci podívají na malebné Valašsko. Hlavním cílem je Vsetín, na programu bude procházka městem a prohlídka Muzea regionu Valašsko ve vsetínském zámku. Po návštěvě muzea zájezd zamíří do Beskyd se zastávkou v Karolince se známou sklárnou. Přes Velké Karlovice se pak vyjede podle počasí buď na hřeben Javorníku ke středisku na Portáši s možností krátké vycházky na chatu Kohútka nebo na Soláň. Cena zájezdu je 220 Kč pro členy a 240 Kč pro ostatní zájemce. Odjezd od Matičního domu v 7.15 hodin.

V uvedených cenách nejsou zahrnuty vstupy do objektů. Přihlášky se přijímají na sekretariátu Matice slezské v Matičním domě.

Zájezd do Javorníka, Bílé Vody, Vidnavy a Paczkowa

Na sobotu 22. června 2013 připravil místní odbor Matice slezské v Opavě zájezd na zajímavá místa českého a polského Slezska. Na programu zájezdu byla návštěva zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku, Muzea internovaných řeholnic v Bílé Vodě a místního hřbitova, který je kulturní památkou, městečka Vidnavy a centra polského Paczkowa, přezdívaného polské Carcassonne.

Zámek Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku

V roce 50. výročí násilné internace řádových sester v Bílé Vodě byl místní hřbitov, na kterém je většina z nich pochována, prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Turistické informační centrum v polském Paczkowě je umístěno v tomto pěkném hrázděném domě.

V prostorách vidnavského zámku je dnes umístěna Základní umělecká škola Karla Ditterse, pojmenovaná po významném hudebním skladateli, který působil v nedalekém Javorníku.