Zprávy o činnosti pobočného spolku v Opavě

Podle stanov Matice slezské jsou na členských schůzích jednotlivých pobočných spolků projednávány výroční zprávy o činnosti.

Na těchto místech se můžete počínaje rokem 2016 seznámit s podrobnými zprávami o činnosti pobočného spolku v Opavě v jednotlivých letech tak, jak byly předloženy na členských schůzích.